Allmänna Tävlingsvillkor

Tävling:

Denna tävling är en kampanj från Tesla och Nacka Forum. Tävlingen är öppen för Nacka Forum klubbmedlemmar som är minst 25 år gamla och innehavare av ett giltigt körkort. Tävlingen är endast öppen för boende i Sverige.

 I den utsträckning som lagen tillåter tar Nacka Forum inte något ansvar för denna kampanj/tävling och/eller pris.

 

Pris:

Priset inkluderar en 24-timmars provkörning med ett Tesla-fordon. För att delta i tävlingen måste du vara 25 år gammal eller äldre och inneha ett giltigt svenskt körkort. Priset kan inte omvandlas till kontanter och är giltigt under 15 maj – 18 juni. Tesla kommer att kontakta vinnaren direkt för att arrangera tid för hämtning av bilen och för att underteckna standardlåneavtalet för en Tesla-bil.

Priset kan inte åberopas av en tredje part för din räkning.

Vinnaren ansvarar för betalning av eventuella skatter/bot med avseende på priset.

 

Behörighet:

Tävlingen är öppen för Nacka Forum klubbmedlemmar, invånare i Sverige som är över 25 år gammal och innehavare av ett giltigt svenskt körkort.

För att du ska vara berättigad till tävlingen måste du provköra mellan den 24  april - 14 maj 2017.

Deltagare är begränsade till en provkörning per person under tävlingens gång. I händelse av att Tesla upptäcker eller har rimliga skäl att anta att samma person har skickat in flera provkörningsanmälningar, skall den personen och alla anmälningar som skickades in av den personen diskvalificeras. Om en sådan deltagare redan har valts ut som pristagare, kommer en annan vinnare att väljas ut.

Inget köp krävs.

Kravet på vinnaren är att denne ska skriva under ett lånebilsavtal.

Deltagare är inte behöriga att vinna tävlingen om de är:

(a) en anställd på Tesla, Nacka Forum eller dess holdingbolag eller dotterbolag.

(b) en anställd hos agenter eller leverantörer till Tesla eller dess holdingbolag eller dotterbolag, som är professionellt anslutna till tävlingen eller dess administration; eller

(c) en medlem av nära familj eller hushåll av (a) och (b) ovan.

Vid deltagande i tävlingen bekräftar du att du har rätt att delta och har behörighet att göra anspråk på priset. Tesla kan kräva att du bevisar att du är berättigad att delta i tävlingen.

 

Presentation av vinnare

• Vinnarna av tävlingen kommer att presenteras den 15 maj 2017.

• Beslutet av Tesla är slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att föras in.

• Tesla kommer att kontakta vinnaren personligen så snart Tesla har valt en kort lista på vinnare.

Dataskydd och publicitet

• Genom att delta i tävlingen godkänner du att all personlig information som tillhandahålls av dig med tävlingsbidraget kan behållas och användas endast av Tesla eller av deras agenter och leverantörer (såsom Arkaden) för att administrera tävlingen.

• Teslas sekretesspolicy: https://www.tesla.com/sv_SE/about/legal

• För att kontakta oss med en fråga eller kommentar eller att välja bort vissa tjänster, vänligen kontakta oss: via e‐post till privacy@tesla.com

Detta erbjudande och villkor ska vara föremål för svensk lagstiftning utan att göra några principer giltiga gällande lagval, och domstolar i Sverige skall ha exklusiv behörighet.