Integritetspolicy

1.ALLMÄNT 

Nacka Forum (Vi eller ”Oss”) behandlar dina personuppgifter i samband med tillhandahållande av våra webbsidor, lojalitetsprogram och mobilapplikationer (gemensamt "Tjänsterna") som kan nås Via olika medier eller enheter och som gjorts tillgänglig av Oss. Vi lägger stor Vikt Vid skyddet av personuppgifter. Med personuppgifter avses all information som gör det möjligt att direkt eller indirekt identifiera en person.

Syftet med denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") är att informera dig om hur Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du lämnar eller avslöjar genom att besöka eller använda våra Tjänster.

Vi uppmuntrar dig att läsa denna Integritetspolicy noggrant. Genom att använda Tjänsterna och lämna dina personuppgifter till Oss bekräftar du att du har informerats om vår användning av dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte Vill att dina personuppgifter ska användas av Oss i enlighet med denna Integritetspolicy ska du inte ge Oss dina personuppgifter. Observera att i sådana fall kan det hända du inte har tillgång till och/eller kan använda Vissa funktioner av Tjänsterna eller några av våra Tjänster.

För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år.

2.HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar dina personuppgifter på flera olika sätt:

2.1 Registreringsinformation som du lämnar till Oss. Några av våra Tjänster kräver att du registrerar dig för ett konto, detta gäller särskilt vårt lojalitetsprogram och Vissa funktioner som är tillgängliga Via våra mobilapplikationer eller webbsidor. Om du väljer att skapa ett konto genom att fylla i registreringsformuläret kommer du att bli ombedd att lämna kontaktuppgifter och identitetsuppgifter (, din titel, för- och efternamn, födelsedatum, postnummer, e-post, mobilnummer och övrig relevant information som du tillhandahåller Oss).

2.2 Registreringsinformation som du tillåter sociala nätverk att överföra till Oss. Om du väljer att skapa ett konto med hjälp av ditt sociala nätverkskonto (dvs. Facebook, Google+ eller Twitter) och tidigare har lämnat ditt medgivande till dessa så kommer dina sociala medier att överföra din personliga information (förnamn, efternamn, användarnamn, profilbild, e-post, kön, födelsedatum, utbildning, skola, titel), information om din adress (Land, Stad, adress, postnummer, telefonnummer), mina ”gillar” (websidor, favoritfilmer, favoritmusik, favorit TV program) och vänlista.

2.3 Personlig information som Vi samlar in från din användning av våra Tjänster.


(i) När du använder lojalitetskortet samlar Vi in och behandlar:

• information som rör din shoppingprofil,

• frekvensen och tidsåtgången av dina besök,

• uppgifter om ditt köpbeteende, och

• information om dina interaktioner med lojalitetstjänsten i sociala medier om du är registrerad för lojalitetsprogrammet med hjälp av ditt sociala nätverkskonto.

(ii) När du använder våra mobilapplikationer eller webbplatstjänster som verifierad användare, samlar Vi in och behandlar:

• personuppgifter som du lägger till din profil (dvs. användarnamn eller smeknamn, profilbild och lösenord),

• personuppgifter som ingår i det innehåll som du lägger upp, laddar upp, bidrar med eller på annat sätt gör tillgängligt på eller Via Tjänsterna, exempelvis din tidslinje, vad du gillar, fotosamlingar, önskelista, kontaktlista,

• om du är ansluten till Tjänsterna Via ditt sociala nätverkskonto, information om dina interaktioner med Tjänsterna i sociala medier,

• information om frekvensen av dina besök, dina besöksrutter och position inom köpcentrumet, förutsatt att Vi har fått ditt samtycke. Du kan lära dig mer om en sådan användning i avsnittet "Geolokalisering" nedan;

• teknisk data.

(iii) När du besöker vår webbsida kan Vi använda cookies och liknande teknik för att samla in information om din användning av vår webbplats och du kan lära dig mer om denna användning i avsnittet "Cookies" nedan.

3. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter som Vi samlar in till att:

(i) förvalta och tillhandahålla Tjänsterna till dig,

(ii) analysera din användning av Tjänsterna och, om du lämnat ditt samtycke, samköra dina personuppgifter som samlas in från användningen av våra olika Tjänster (dvs. lojalitetskort, våra mobilapplikationer och vår webbsida) för att förbättra vår förståelse för dina förväntningar och behov och utveckla nya funktioner och tjänster,

(iii) tillhandahålla anpassad information och reklammaterial till dig. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i syfte att skicka reklammaterial om Vi har fått ditt samtycke. När du registrerar dig för någon av våra Tjänster som samlar in personuppgifter kommer du således att få möjlighet att lämna ditt samtycke till Vår användning av dina personuppgifter i syfte att skicka reklammaterial,

(iv) mäta, testa och övervaka statistiken och effektiviteten i våra tjänster, och

(v) säkerställa den tekniska driften av Tjänsterna och skydda dina personuppgifter mot stöld, förlust, skada eller obehörig åtkomst.
  
4. HUR VI DELAR OCH LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER


Vi delar de personuppgifter Vi samlar in genom Tjänsterna enligt följande:

(i) Delning med tredje man

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

• bolag som hör till samma grupp som Oss för att utveckla och testa nya tjänster och funktioner,

• samarbetspartners som har butiker i vårt köpcentrum för att ge dem möjlighet att leverera reklam som de tror är av intresse för dig,

• utomstående tjänsteleverantörer som hjälper Oss att tillhandahålla Tjänsterna till dig och behandla dina personuppgifter för vår räkning. Sådana tjänsteleverantörer kommer alltid att vara föremål för säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna Integritetspolicy och tillämplig lag. Observera att sådan tredje man som kan verka i USA kan ha tillgång till och behandla dina personuppgifter därifrån. När vi överför personuppgifter till USA, följer vi de standardklausuler som antagits av Europeiska Kommissionen som ska säkra att dina personuppgifter täcks av en tillfredsställande skyddsnivå när de används och behandlas därifrån. Vi skaffar också nödvändigt tillstånd från CNIL.

• våra partners, i avidentifierad form och på ett sätt som gör att det inte längre är möjligt att identifiera dig,

• för att följa juridiska eller regulatoriska krav, domstolsbeslut, stämningar eller juridiska processer, om det är nödvändigt för att uppfylla gällande bestämmelser,

• en ny förvärvare, när personuppgifter överförs som del av försäljningen eller om hela eller delar av våra tillgångar på annat sätt överlåts till ett annat bolag.

(ii) Delning med parter som du väljer

• Delning med andra användare av Tjänsterna. All information eller innehåll som du friVilligt lämnar genom våra mobilapplikationer eller webbtjänster blir tillgänglig för alla användare av Tjänsterna. Genom dessa Tjänster kan du också dela hela eller delar av ditt innehåll och dina personuppgifter till indiViduellt utvalda användare i din kontaktlista genom att ändra dina inställningar i Tjänsterna.

• Delning med sociala nätverk. Om du väljer att få åtkomst till Tjänsterna via ditt sociala nätverkskonto (dvs. Facebook, Google+ eller Twitter) eller genom att klicka på någon av plug-in knapparna eller länkarna i sociala nätverk (t.ex. Facebooks "Gilla"-knapp eller Googles "+" knapp) som är tillgängliga Via Tjänsterna kommer ditt innehåll och dina personuppgifter att delas med det aktuella sociala nätverket. Du är införstådd med att sådan information kan publiceras på ditt sociala nätverk under ditt konto. Du förstår och accepterar att de sociala nätverkens behandling av dina personuppgifter, inklusive information som delas med de sociala nätverken via Tjänsterna, styrs av deras egna respektive integritetspolicys. Om du inte Vill att det sociala nätverket ska samla in uppgifter om dig ska du läsa integritetspolicyn för det relevanta sociala nätverket i detta avseende och/eller logga ut från det aktuella sociala nätverket innan du använder våra Tjänster.

5.HUR DU ÄNDRAR DINA INSTÄLLNINGAR

Genom dina inställningar av Tjänsterna kan du uppdatera din kontoinformation, ändra dina inställningar, prenumerera/avsluta prenumerationen på den kommunikation som du får från Oss och ställa in dina delningspreferenser för Tjänsterna, inklusive platsaktiverade funktioner.

Observera att om du Vill begränsa eller ändra tillgången till, eller dela med dig av, dina personuppgifter med sociala nätverk så hänvisas du till dina kontoinställningar på det sociala nätverket.

6.HUR VI SÄKRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Att skydda din integritet och dina personuppgifter är vår prioritet. Om du som registrerad användare får ett lösenord bör du hålla detta hemligt, begränsa åtkomsten till din dator eller mobila enhet och logga ut efter att ha använt Tjänsterna. Läs mer om ditt ansvar i våra Användarvillkor.

Vi Vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, radering, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. Vi ber dig dock vara medveten om att ingen informationsöverföring Via Internet eller lagringsteknik kan garanteras vara 100% säker.

7.HUR DU KOMMER ÅT OCH UPPDATERAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi Vidtar rimliga åtgärder för att se till att du har möjlighet att hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. Du har rätt, i enlighet med gällande lagstiftning, att efter skriftlig begäran till SCM ”postadress” få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av fel i dina registrerade personuppgifter, motsätta dig att få reklammaterial och att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta X eller X och bifoga en kopia av ditt identitetskort. Vi kommer att svara efter att ha bekräftat din identitet.

8. COOKIES

8.1 Vad är cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. De används för att få webbsidor att fungera eller arbeta mer effektivt. Cookies hjälper webbplatsen att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (t.ex. önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar).

8.2 Hur Vi använder cookies

Vi använder inte cookies för att spåra dig individuellt eller för att identifiera dig utan för att tillåta Oss att driva Tjänsterna som du har efterfrågat, för att underlätta din navigering på vår webbsida och få användningen av dess funktioner att upplevas smidig.

Vi använder Google Analytics verktyg för att få hjälp att mäta trafik- och användningsstatistik i syfte att förstå hur besökarna får tillgång till och använder vår webbplats. Vi använder information som samlas in via cookies för att bidra till att förbättra våra tjänster och för att samla statistik om hur vår webbplats används av besökare. Observera att i detta sammanhang samlar Google dina personuppgifter med hjälp av Google Analytics på vår webbplats. Läs mer om hur Google använder Google Analytics och hur verktyget samlar in och bearbetar data på www.google.com/policies/privacy/partners/.

Informationen som samlas via cookies sparas i maximalt två (2) år.

8.3 Hur du hanterar dina cookies-preferenser

I de flesta webbläsare kan du hantera dina cookies-preferenser genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du samtycker till vår användning av cookies men senare Vill välja bort detta så kan du ta bort de cookies som har lagrats och ändra webbläsarens inställningar för att blockera ytterligare cookies. Hur du går tillväga bör framgå av "Hjälp"-funktionen i din webbläsare. Alternativt kan du hitta instruktioner för hantering av cookie-inställningar för de vanligaste webbläsarna på dessa länkar:

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)

• Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-Vista/Block-or-allow-cookies)

• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies)

• Safari (http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari)

Om du inte Vill att Google Analytics ska användas i din webbläsare kan du dessutom installera Google Analytics webbläsartillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Därutöver kan du besöka www.aboutcookies.org som innehåller omfattande information om hur man gör detta på flera olika webbläsare.
  
Observera att om du blockerar cookies så kanske du inte ges full tillgång till alla funktioner och sidor på vår webbsida.

9. GEOLOKALISERING

9.1 Grundtanke

Om du har lämnat ditt samtycke kan uppgifter relaterade till din plats inom vårt köpcentrum samlas in och bearbetas av Oss medan du verifieras på våra mobilapplikationer i syfte att mäta frekvensen av dina besök och dina besöksrutter inom vårt köpcentrum och/eller för att tillhandahålla Tjänsten Meet My Friends.

9.2 Hur Vi använder uppgifterna om din geolokalisering

För att lokaliseras inom köpcentrumet kommer du att behöva aktivera Bluetooth på din mobila enhet. Om du bara Vill titta på kartan och se dina kontakters position genom Tjänsten Meet My Friends är detta dock inte nödvändigt. Observera att Vi inte kommer att lokalisera dig utanför vårt köpcentrum och du kommer inte att kunna dela din position utanför vårt köpcentrum genom Tjänsten Meet My Friends. Lokaliseringen aktiveras av sändare/mottagare som endast är installerade i köpcentrets gemensamma utrymmen.

Vi kommer att samla in och behandla uppgifter om din plats i köpcentret förutsatt att Vi har fått ditt medgivande att lokaliseras.

9.3 Vad är Tjänsten Meet My Friends

Tjänsten Meet My Friends ger dig möjlighet att dela din position inom vårt köpcentrum med användarna av Tjänsten eller bara med dina vänner som också använder tjänsten. Således kan du när du besöker köpcentret hitta dina vänners position i köpcentrumet och möta upp dem på en Viss plats eller föreslå en mötesplats.

9.4 Hur uppgifterna om din geolokalisering delas på Meet My Friends

För tillhandahållandet av Tjänsten Meet My Friends kan Vissa funktioner i Tjänsten kräva att uppgifter om din geolokalisering delas med alla andra användare av Tjänsterna eller enbart med dina kontakter beroende på hur du har konfigurerat inställningarna.

Om du har använt ditt konto hos Facebook, Google eller Twitter för att skapa ditt konto hos Oss kommer du dessutom att kunna hitta dina kontakter från dessa sociala nätverk som också använder Tjänsten Meet My Friends och be dem att dela sina positioner med dig.

Vi kan också komma att dela information om din geolokalisering med mottagarna som anges i avsnittet "Hur Vi delar och lämnar ut dina personuppgifter" ovan.

9.5 Hur du hanterar dina preferenser för geolokalisering

(i) I dina mobilinställningar

Första gången du verifieras i vår mobilapplikation kommer Vi att be om ditt medgivande för att möjliggöra geolokalisering av din mobila enhet.

Om du accepterar geolokalisering av din mobila enhet kommer detta ske omedelbart och vid efterföljande anslutningar till vår mobilapplikation och vid eventuella senare besök i vårt köpcentrum.
Du kan när som helst inaktivera geolokalisering av din mobila enhet genom dina mobilinställningar.

(ii) I Tjänsten Meet My Friends

Första gången du ansluter till Tjänsten Meet My Friends kommer Vi att be om ditt medgivande för att möjliggöra geolokalisering av din mobila enhet och för att dela dina uppgifter om geolokalisering.
Om du accepterar geolokalisering av din mobila enhet och delar dina uppgifter om geolokalisering kommer detta att ske omedelbart och vid efterföljande anslutningar, förutom om du använder funktionen "synlig/osynlig" som finns direkt på kartan för att tillfälligt ändra dina inställningar för geolokalisering. Du kan när som helst inaktivera geolokalisering permanent i dina profilinställningar.
Observera att användare av Tjänsten Meet My Friends är synliga för andra användare av Meet My Friends som grundinställning. Du kan konfigurera dina inställningar för geolokalisering i Tjänsten genom att välja ett av följande alternativ:

• att vara synlig för alla andra användare av Tjänsten Meet My Friends, eller

• att endast vara synlig för dina kontakter, eller

• att inte vara synlig för någon användare av Tjänsten Meet My Friends.

De inställningar som du har gjort kommer att registreras och tillämpas varje gång du använder mobilapplikationen. Dessutom har du alltid tillgång till funktionen "synlig/osynlig" direkt på kartan för att tillfälligt ändra inställningarna under tiden för den aktuella sessionen.

10.YTTERLIGARE TJÄNST

Vi har utvecklat de nya tjänsterna Smart Pak och In & Out för att förbättra din erfarenhet när du besöker våra kommersiella centra.
När du loggar in på ditt användarkonto för att använda Smart Park-tjänsten, använder vi dina personuppgifter som möjliggör geolokalisering av din bil på parkeringen till våra köpcentra. Om du inte loggar in på ditt användarkonto, använder vi inte dina personuppgifter.

När du vill utnyttja tjänsten In & Out, använder vi de personuppgifter som du lämnat till oss när du skapade ditt användarkonto. Det gäller speciellt registreringsskylten med vilken parkeringen öppnas automatiskt när du kör in eller ut från våra köpcentra.

Dessutom kan vi använda dina personuppgifter när du utnyttjar tjänsterna Smart Park och In & Out för att informera dig om nya tjänster vi utvecklar och som kan vara av intresse för dig.
Personuppgifterna delas inte med och/eller görs inte tillgängliga för tredje man och används inte i något annat syfte än de som nämns ovan. Enligt artikel 39 och den franska dataskyddslagen akt 78-17 från den 6 januari 1978 med ändringar från 2004, har du rätt att få åtkomst till, korrigera och radera dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta tjänsten.

11. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Från Tjänsterna eller i kommunikation som du får genom Tjänsterna kan Vi komma att föreslå länkar till tredje mans webbplatser eller Internetkällor. Vi kontrollerar inte och kan inte hållas ansvariga för tredje mans integritetsrutiner och innehåll. Vi uppmanar dig att noga läsa deras integritetspolicy för att ta reda på hur de samla in och behandlar dina personuppgifter.

12. UPPDATERINGAR AV INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar i denna Integritetspolicy kommer att träda ikraft vid publicering av den ändrade Integritetspolicyn via Tjänsterna. Om Vi gör ändringar som Vi bedömer är betydande och erfordrar ditt medgivande enligt lag, kommer Vi att informera dig via Tjänsterna och i förekommande fall söka ditt medgivande.

TILL TOPPEN AV SIDAN